EXPERTISES

 • VORMGEVING

  Uw logo, huisstijl, brochure, info­grap­hic, poster, mar­ke­ting ma­te­ri­aal

  Zimmermedia staat voor een hel­dere, op­val­lende en krachtige vorm­ge­ving om een optimale com­mu­ni­ca­tie te re­ali­se­ren.

  VORMGEVING

 • IDENTITEITEN

  Via een interview denk ik met u mee om uw identiteit en dat van uw doel­groep zo scherp mogelijk te krijgen. Dit kan resulteren in het ontwerp van uw logo, huisstijl tot en met de oplevering van uw website.

  IDENTITEITEN

 • WEBSITES

  Ik maak websites volgens uw huis-­/pro­ject­stijl. Mijn ont­werp­en zijn ook voor mo­biel ge­maakt.

  Heeft u al een developer op het oog? Prima! Ik com­mu­ni­ceer mijn ont­werp op technisch hoog ni­veau.

  WEBSITES

WERKWIJZE

 • BRIEFING

  Allereerst nemen we uw vraag door en onderscheiden hoofd- van sub­doel­en. We krijgen uw zake­lijke iden­ti­teit hel­der en wie u wil bereiken. We hebben het ma­te­ri­aal om gericht de eerste schets­en te maken.

  BRIEFING

 • SCHETSFASE

  In deze creatieve fase kom ik, zo ge­de­tail­leerd mo­ge­lijk, tot de juiste toon en vorm. We bespreken het resultaat, eventueel de experi­menten, en be­slui­ten wat (en wat niet) we in pro­ductie ne­men.

  SCHETSFASE

 • PRODUCTIE

  De content wordt geoptimaliseerd; tekst en beeld vallen exact in hun lay­out door preciese codering. Ik scha­kel bij grotere projecten even­tu­eel andere spe­cia­listen in. Zimmermedia be­houdt hier­bij al­tijd de regie.

  PRODUCTIE

PROJECTEN

 • PSYCHOTHERAPIEPRAKTIJK
  KLOMPS

  HUISSTIJL, WEBSITE, VISITEKAARTJE
  BRIEFPAPIER

 • TOM VAN RIJK ONDERWIJSADVIES

  WEBSITE, HUISSTIJL,
  BUSSINES­KAARTJE, BRIEFPAPIER

 • MASSAGEPRAKTIJK BLEEKER

  HUISSTIJL/IDENTITEIT/STRATEGIE,
  WEBSITE, PROMOTIEMATERIAAL

 • HOCKEYCLUB AMHC WESTERPARK

  INFOGRAPHICS JEUGDHOCKEY;
  UITLEG SPELREGELS EN -SITUATIES

TESTIMONIALS

 • PAULIEN:

  Armand had erg snel helder wat voor mij een passende vormgeving zou zijn. Ik had er nauwelijks omkijken naar. Dat vond ik heel prettig. Hij gaat echt voor het beste ontwerp. Ik ben dan ook erg blij met mijn huisstijl en website.

  PAULIEN

 • TOM:

  Een goed gesprek over mijn een­mans­zaak en het aan­le­ve­ren van te veel tekst, was vol­doende om in kor­te tijd een per­fec­te web­site te ma­ken. In woord en beeld hel­der, kern­acht­ig en smaak­vol weer­ge­ge­ven. Mijn re­actie: niks meer aan doen!

  TOM

 • SIMONE:

  Armand heeft zeer creatieve ideeën, com­mu­ni­ceert helder én denkt met je mee over marketing. Hij kan je uit­ste­kend helpen ideeën vorm te geven. Voor mijn eigen ideeën blijft hij ook altijd open staan. Ik kan hem ten zeer­ste aan­be­velen!

  SIMONE